Apexlocator Morita ZX je aparat s katerim elektronsko določimo dolžino korenine.