Čufarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana

Način plačila :

Račun lahko poravnate z gotovino ali nakazilom na transakcijski račun po opravljeni storitvi.

Že v ordanaciji vam pripravimo informativni izračun.


Čakalne dobe ni, naročamo v naročilno knjigo do 2 meseca po klicu. Če je zadeva nujna pa vam skušamo pomagati v čim krajšem času.


Kadar ne morete priti na dogovorjeni termin, vas prosim, da se odjavite vsaj 24 ur prej.


Ordinacijo osnovne šole ČUFAR najdete na Čufarjevi ulici 11, v neposredni bližini RTV.

Nahaja se v tretjem nadstropju.


Vožnja do Čufarjeve ulice 11